Ngày 14 tháng 01 năm 2021công đoàn đã tổ chức sơ kết đợt thi đua thứ II và phát động đợt thi đua III lập thành tích chào mừng các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu.